എങ്ങനെ Credit Score നിർമിക്കാം | How to build a credit score

എങ്ങനെ Credit Score നിർമിക്കാം How to build a credit score നിർമിക്കാം എന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം.നിങ്ങളുടെ credit score is zero or -ve ആണോ  .അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ലോണുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ്.എങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ബിൽഡ് ചെയ്യാം.There are some ways to build a credit score. in this video we explaining about 5 ways to build a credit score.

ഡെയ്‌ലി അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ഫോണിൽ ലഭിക്കാൻ – JOIN
YouTube Channel – SUBSCRIBE
ഇന്നത്തെ ഓഫറുകൾ – Join Now
Quick Apply Options– Quick Apply
Trading & Demat Account– Open Now

Disclaimer:ഓരോ പോസ്റ്റുകളും അറിവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിആണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം ആണ്. നിക്ഷേപം നടത്തുംമുൻപ് സ്വയം വിശദമായി പഠിക്കുകയും ,ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക. റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ആണ്