എങ്ങനെ Credit Card ബിൽ അടക്കാം | ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ അടക്കുവാൻ 5 വഴികൾ

Credit Card പുതുതായി എടുത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില് അടക്കണം എന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കും .ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ അടക്കുവാൻ 5 മാർഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. 5 various options through which you can pay your credit card bill online. You can pay your credit card bill from any other bank account by using the NEFT facility.

ഡെയ്‌ലി അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ഫോണിൽ ലഭിക്കാൻ – JOIN
YouTube Channel – SUBSCRIBE
ഇന്നത്തെ ഓഫറുകൾ – Join Now
Quick Apply Options– Quick Apply
Trading & Demat Account– Open Now

Disclaimer:ഓരോ പോസ്റ്റുകളും അറിവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിആണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം ആണ്. നിക്ഷേപം നടത്തുംമുൻപ് സ്വയം വിശദമായി പഠിക്കുകയും ,ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക. റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ആണ്