എങ്ങനെ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപം തുടങ്ങാം | How to start Mutual Fund Investment | Invest in Mutual Funds using Groww

How to start Mutual Fund Investment.

എങ്ങനെ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം തുടങ്ങാം.ഇന്നിപ്പോൾ അതിനായി നിരവധി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ് ഫോമുകൾ ലഭ്യമാണ്.groww ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപം തുടങ്ങാം എന്ന് നോക്കാം.

ഡെയ്‌ലി അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ഫോണിൽ ലഭിക്കാൻ – JOIN
YouTube Channel – SUBSCRIBE
ഇന്നത്തെ ഓഫറുകൾ – Join Now
Quick Apply Options– Quick Apply
Trading & Demat Account– Open Now

Disclaimer:ഓരോ പോസ്റ്റുകളും അറിവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിആണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം ആണ്. നിക്ഷേപം നടത്തുംമുൻപ് സ്വയം വിശദമായി പഠിക്കുകയും ,ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക. റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ആണ്