ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ? Federal Bank Review

ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ? ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ ആണ് .ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി അക്കൗണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഉണ്ട് ? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്തരം അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം.

ഡെയ്‌ലി അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ഫോണിൽ ലഭിക്കാൻ – JOIN
YouTube Channel – SUBSCRIBE
ഇന്നത്തെ ഓഫറുകൾ – Join Now
Quick Apply Options– Quick Apply
Trading & Demat Account– Open Now

Disclaimer:ഓരോ പോസ്റ്റുകളും അറിവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിആണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം ആണ്. നിക്ഷേപം നടത്തുംമുൻപ് സ്വയം വിശദമായി പഠിക്കുകയും ,ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക. റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ആണ്